logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61
Obrazek

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

ELEKTRODIALIZA – DLACZEGO
TO TAKIE WAŻNE?

  • Serwatka powstająca podczas produkcji serów podpuszczkowych, kwasowych czy kwasowo-podpuszczkowych oraz permeaty po stosowanych procesach ultrafiltracji stanowią bardzo cenny surowiec do dalszej przeróbki i wykorzystania, który zawiera  od 50 do 60 % składników suchej masy mleka.
  • Produkcja zdemineralizowanych proszków serwatkowych staje się coraz ważniejsza z uwagi na rosnące dynamicznie zapotrzebowanie na produkty dla niemowląt (humanizacja mleka krowiego) oraz specyficzną żywnością dla osób w podeszłym wieku. W jednym i drugim przypadku jednym z podstawowych składników do wytwarzania tego rodzaju żywności  jest zmodyfikowana co do składu serwatka zdemineralizowana. Jej produkcja wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak np. nanofiltracja, odwapnianie, wymiana jonowa, a zwłaszcza elektrodializa.
  • W zakładach mleczarskich istnieje konieczność przerobu wielu rodzajów serwatek i permeatów jednocześnie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów mediów i respektowaniu przepisów   ochrony środowiska dotyczących zwłaszcza oczyszczania ścieków. To kompleksowe ujęcie problemu  przedstawia schemat.