W dniach 14-17 lutego br. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XVIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2017, które zorganizowane zostało przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Firmę A-LIMA-BIS reprezentował Zarząd firmy na czele z Prezesem Tadeuszem Łuczakiem, Dyrektorem Januszem Krollem oraz Dyrektorem Damianem Bukowskim.

W trakcie Seminarium Dyrektor oraz Członek Zarządu A-LIMA-BIS dr inż. Janusz Kroll zaprezentował wykład pt. „Odzysk i regeneracja roztworów kwasowych i alkalicznych w systemach CIP”.


Przedstawiony został proces oczyszczania i regeneracji roztworów myjących z wykorzystaniem membran nanofiltracyjnych SelRO (NF). Proces ten regeneruje ług sodowy usuwając ponad 90% zawiesiny oraz rozpuszczalnych zanieczyszczeń organicznych i 85% węglanów.  Kwas regenerowany jest przez usunięcie 95% wapnia i resztkowych związków organicznych. Proces ten pozwala na bardzo znaczące oszczędności w zużyciu środków myjących w zakładach mleczarskich”.