Mikrofiltracja

Mikrofiltracja

To metoda filtracji przy użyciu membran porowatych. Pory w membranach do mikrofiltracji są względnie duże (0,2–10 μm). Przy niewielkim ciśnieniu (0,1–0,3 MPa) przepływ jest duży i wynosi od kilku do kilkunastu m³/(m²·h).

>>> „MF” >>> ZIMNA STERYLIZACJA >>> ZASTOSOWANIE: MLEKO, WINO, PIWO, MOSZCZE, POZYWKI FERMENTACYJNE

>>>> KLAROWANIE >>> PIWO, WINO, SOKI OWOCOWE, SERWATKA

MIKROFILTRACJA - JAK PRZEBIEGA ?

  • W membranach używanych w mikofiltracji otwory są takiej wielkości, że nie przechodzą przez nie koloidy, zawiesiny i bakterie, a przepuszczane są substancje rozpuszczone – jony i niejonowe związki chemiczne, np. niektóre witaminy czy rozpuszczalne białka.
  • Proces mikrofiltracji polega na przepuszczaniu substancji, np. mleka przez ceramiczne membrany z porami. Przefiltrowanie mleka przez takie membrany usuwa z niego bakterie oraz inne mikroorganizmy, przetrwalniki czy martwe komórki na poziomie 99,5%-99,9%.

MIKROFILTRACJA – DO CZEGO MOŻE POSŁUŻYĆ ?

  • Produkcja piwa

Mikrofiltracja wykorzystywana jest do sterylizacji np. pożywek i piwa. Przy wytwarzaniu piwa mikkrofiltracja jest procesem zastępującym pasteryzację. Dzięki temu możliwe jest produkowanie piwa niepasteryzowanego o dłuższej przydatności do spożycia, nawet do kilku miesięcy.

  • Zamiast wirowania i wytrącania

Mikrofiltracja umożliwia filtrację sterylną mleka i solanki oraz oczyszczanie roztworów z zawiesin alternatywnie do takich metod jak wytrącanie czy odwirowanie. Efekt końcowy mikrofiltracji to np. mleko pasteryzowane o cechach zbliżonych do mleka krowiego