Należy do:
+48 (61) 285 38 61

To proces filtracji z użyciem membran o porach, których rozmiary są zbliżone do wielkości pojedynczych cząsteczek. Używa się go w celu usunięcia mikroorganizmów, wirusów, bakterii i niepożądanych ciał stałych w trakcie obróbki danej substancji, jak np. mleko czy woda.

ULTRAFILTRACJA - jak przebiega?

– To proces filtracji z użyciem membran o porach, których rozmiary są zbliżone do wielkości pojedynczych cząsteczek. Zwykle osiągają one kilka lub kilkadziesiąt nanometrów. Wielkość cząsteczek oddzielanych substancji musi znacznie przekraczać wielkość cząsteczek rozpuszczalnika. Innymi słowy ultrafiltracja to to proces, w czasie którego duże cząsteczki zostają zatrzymywane przez membranę, natomiast rozpuszczalnik wraz z mniejszymi cząsteczkami przechodzi przez nią.

– Siłą, dzięki której możliwe jest oddzielanie poszczególnych frakcji cząstek i zapewnienie ciągłości trwania całego procesu jest wysokie ciśnienie hydrauliczne roztworu rozdzielanego. Ultrafiltracja umożliwia rozseparowanie roztworów oraz mieszanin gazów na poszczególne związki chemiczne, jony i pierwiastki. Ultrafiltracja wymaga zwykle stosowania znacznych ciśnień.

– W przypadku membran o porach mniejszych niż 2 nanometry proces rozdziału nosi nazwę nanofiltracji. Dla jeszcze mniejszych jest to odwrócona osmoza; natomiast przy porach większych niż 100 nanometrów (lecz nie więcej niż kilka mikrometrów jest to mikrofiltracja.