logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61
Obrazek

Elektrodializa

Elektrodializa to proces separacji elektrochemicznej, w którym jony są przepuszczane przez membrany jonowymienne za pomocą napięcia stałego. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość soli rozpuszczonych w serwatkach, pod wpływem prądu stałego, zachodzi zjawisko migracji anionów i kationów w kierunku odpowiednich elektrod. Stosując  usuwanie jonów z roztworu, powodujemy stopniową demineralizację roztworu, do poziomu zależnego od potrzeb.

Oferowane przez nas urządzenia służące do elektrodializy przystosowane są do pracy przerobowej różnych rodzajów serwatek oraz permeatów jednocześnie. Tym samym – optymalizują oraz redukują zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne, a także przystosowane są do wymagań oraz norm związanych z ochroną środowiska – dokonują recyklingu wody poprzez maksymalne wykorzystanie procesów oczyszczania.

Elektrodializa w przemyśle mleczarskim i spożywczym

Elektrodializa znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, są to m.in.:

  • przemysł mleczarski– stosowana jest do wstępnego zagęszczania serwatek i premeatów serwatkowych, stanowiących cenny surowiec wykorzystywany do dalszej obróbki,
  • produkcja żywności specjalistycznej – proces elektrodializy istotny jest także w produkcji serwatki zdemineralizowanej, wykorzystywanej do tworzenia produktów dla niemowląt oraz żywności dla osób w podeszłym wieku.

Elektrodializa nie wpływa negatywnie na jakość mikrobiologiczną serwatki lub permeatu. Gotowy produkt przyczynia się tym samym do spełniania niezbędnych norm jakościowych podczas produkcji żywności specjalistycznej.
Umożliwia także wykonanie dalszej, głębszej demineralizacji – która w końcowym stopniu osiąga przedział 90-95%.