logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61

Jakimi metodami uzyskuje się demineralizację mleka?

Jednym z najważniejszych procesów, którym można poddać produkty mleczarskie, jest demineralizacja. Pozwala ona na zmianę składu mleka, a tym samym jego właściwości: staje się między innymi zdrowsze i bezpieczniejsze dla alergików oraz osób o bardzo wrażliwych organizmach, takich jak małe dzieci. Zwiększają się tym samym jego zastosowania: od produktów spożywczych dla niemowląt, poprzez niemożliwe do wykonania inaczej jedzenie oraz napoje, po specjalnie przygotowane pożywienie dla ludzi w podeszłym wieku. Demineralizacja mleka polega na zmniejszeniu w nim zawartości składników nieorganicznych, przede wszystkim substancji mineralnych. Dokonuje się jej zazwyczaj dzięki procesowi wymiany jonowej – przepuszczenia roztworu przez odpowiednią membranę lub żywicę jonowymienną, tym samym zmieniając jego skład. 

Elektrodializa jako metoda demineralizacji mleka 

Jedną z najefektywniejszych metod demineralizacji mleka jest elektrodializa. W połączeniu z nanofiltracją służącą do zagęszczenia i wstępnej demineralizacji produktu jest w stanie doprowadzić do oczyszczenia mleka z substancji nieorganicznych na poziomie 90-95%. Elektrodializa polega na przepuszczeniu znajdujących się w roztworze jonów przez membranę jonowymienną, używając przy tym prądu stałego, aby wywołać migrację cząsteczek naładowanych dodatnio oraz ujemnie w kierunku odpowiednich elektrod. Warto wspomnieć, że proces ten można odpowiednio rozplanować i przerwać, gdy demineralizacja mleka zostanie uznana za wystarczającą – w przypadku różnych zastosowań przydatne są produkty mleczarskie o różnym stopniu oczyszczenia. 

Nanofiltracja oraz ultrafiltracja mleka 

Nanofiltracja otaz ultrafiltracja to procesy filtracji z użyciem membran – pod tym względem przypominają nieco elektrodializę, jednak nie wykorzystują prądu stałego, aby wywołać wymianę jonową. Głównym celem nanofiltracji jest zagęszczenie produktu, jednak może doprowadzić do jego wstępnej demineralizacji (na poziomie około 35%). Dzięki temu doskonale sprawdza się jako działanie poprzedzające elektrodializę. Bardzo podobnym procesem jest ultrafiltracja, w przypadku której membrany mają jednak nieco większe pory, dzięki czemu ma ona delikatnie inne zastosowanie.