logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61

Na czym polega demineralizacja mleka?

Aby jeszcze bardziej powiększyć zastosowanie różnorodnych produktów mleczarskich, można poddać je demineralizacji, czyli swego rodzaju oczyszczeniu, co delikatnie zmieni ich właściwości i pozwoli na wykorzystanie ich w zupełnie nowy sposób. W większości przypadków znajdujące się w mleku elementy nieorganiczne nie są żadnym problemem, a wręcz przeciwnie – mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na jego smak lub właściwości. Istnieją jednak sytuacje, w których końcowy produkt musi mieć jak najprostszy, najbezpieczniejszy skład, a wiele elementów znajdujących się w produktach na bazie mleka zaczyna stanowić przeszkodę w ich efektywnym wykorzystaniu. 

Demineralizacja to złożony proces, który polega na zmniejszeniu zawartości składników nieorganicznych w substancji, najczęściej wodzie oraz właśnie mleku. Dzięki temu znacznie zmniejsza się szansa na wystąpienie nieprzyjemnych skutków ubocznych, spowodowanych a przykład alergią lub wyjątkową wrażliwością organizmu korzystającej z niej osoby. Z tego powodu produkty mleczarskie poddane demineralizacji często są wykorzystywane podczas tworzenia artykułów spożywczych dla niemowląt. 

Jak przebiega demineralizacja mleka? 

Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie demineralizacji, które sprawdzają się lepiej lub gorzej w przypadku różnych substancji. W celu oczyszczania ze składników nieorganicznych mleka stosuje się zazwyczaj wymianę jonową. Polega ona na przepuszczaniu tych cząsteczek przez odpowiednią żywicę lub membrany jonowymienne, co prowadzi do stopniowej demineralizacji płynu. Warto zwrócić uwagę, że proces ten jest odwracalny i może być w przerwany w stosownym momencie, dzięki czemu możliwa jest demineralizacja w takim stopniu, jak jest w danej chwili potrzebny. 

W przemyśle mleczarskim wymiana jonowa jest zwykle przeprowadzana w procesie elektrodializy. Wykorzystywany jest w tym celu prąd stały, który, przy użyciu membran jonowymiennych, doprowadza do migracji anionów i kationów w stronę odpowiednich elektrod, co z kolei powoduje stopniową demineralizację substancji. Do przeprowadzenia tego procesu potrzebne jest specjalistyczne urządzenie.