logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61

TECHMILK 2022 – prezentacja Alima Bis FPT

W dniach 6 – 8 kwietnia 2022 w Mikołajkach odbyło się seminarium naukowe Techmilk. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Postęp Techniczny w przetwórstwie mleka”. Przedstawiciele Alima Food Processing Technology wygłosili wykład na temat recyklingu wody z oczyszczalni ścieków.

Na 23. edycji seminarium obecni byli przedstawiciele 49 zakładów i 44 firm związanych z rynkiem mleka. Zaprezentowano nowości technologiczne, wymieniano doświadczenia oraz dyskutowano w kuluarach.

Techmilk
Janusz Kroll i Aleksandra Olech przedstawili pomysły na recykling wody z oczyszczalni ścieków.