logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61

Technologie membranowe na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Świadomość ekologiczna w obecnych czasach jest ważna jak nigdy wcześniej. Codzienne wybory zarówno zarządzających zakładami produkcyjnymi, jak i każdego członka społeczeństwa, powinny wpisywać się w ramy gospodarki obiegu zamkniętego.

Czy można powstrzymać wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów i obchodzić się z nimi tak, by nie generować dużego obciążenia dla środowiska naturalnego? Jak poprawić jakość ścieków z zakładów przetwórczych? A co, gdyby ograniczyć ilość ścieków produkcyjnych i część składników z surowców odzyskać do ponownego wykorzystania w procesie?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeli uczestnicy seminarium zorganizowanego dla branży spożywczej przez Endress + Hauser Group w Uniejowie w dniach 19-20 października 2021 roku. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Alima Food Processing Technology.

To dwudniowe spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Na temat zastosowania technologii membranowych w oczyszczaniu oraz recyklingu wody i środków myjących w przemyśle spożywczym opowiedziała Aleksandra Olech, Project Manager w Alima FPT.

IMG 20211021 WA0002

Recykling środków chemicznych używanych w zakładzie oraz odzysk wody poprodukcyjnej to działania, które wpisują się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Koncepcja ta zakłada, że produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Należy zminimalizować wytwarzanie odpadów, a jeżeli już powstaną – powinny być użyte jako surowce wtórne. Podejście takie realizowane w odniesieniu do projektowania procesów produkcyjnych zwiększa innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Przykłady działań w kierunku wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym czyli dążenie do celu ZERO WASTE w zakładzie produkcyjnym:

Slajd1
Zero Waste w zakładzie produkcyjnym

Zastosowanie technologii membranowej, a konkretnie NANOFILTRACJI do oczyszczania roztworów CIP pozwoli ponownie wykorzystać użyte środki chemiczne:

Slajd2
Nanofiltracja do oczyszczania roztworów CIP

Przykład instalacji NF-CIP w zakładzie przetwarzającym serwatkę:

Zastosowanie ODWRÓCONEJ OSMOZY do odzyskania wody z produktu:

przykłady zastosowania

  • Odzysk wody z produktu (serwatka) po procesie zagęszczania UF, RO lub NF
  • Odzysk wody z koncentratu soli powstałego w procesie demineralizacji z wykorzystaniem ED lub IX
  • Oczyszczanie kondensatu z procesów wyparnych

Do czego można wykorzystać oczyszczoną wodę?

  • mycie CIP, płukania międzyprocesowe
  • uszczelnienie komponentów instalacji
  • zasilanie instalacji chłodniczych i parowych
Slajd4 1
Recykling wody z produktu – RO-POLISHER

Przykład zastosowania technologii RO – POLISHING w zakładzie przetwarzającym serwatkę (Alima-Milk w Złotowie)

Slajd5 1
Zastosowanie technologi RO-POLISHING w odzysku wody z produktu

Mimo iż korzyści z inwestycji w proponowane rozwiązania technologiczne w zakładach produkcyjnych mogą wydawać się odroczone w czasie, pewne jest, że jest ona opłacalna zarówno biznesowo, jak i cywilizacyjnie.