logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61

oczyszczona woda

Zalety bioreaktorów membranowych (MBR):

  • niski koszt urządzeń;
  • prosta modernizacja istniejących systemów MBR;
  • duża efektywność usuwania bakterii;
  • niskie zużycie energii;
  • membrany zamiast osadników;
  • wysoka jakość odcieku;

Moduł membranowy PURON® firmy Koch Membrane Systems
przeznaczony do oczyszczania ścieków w bioreaktorach membranowych (MBR) wykonany jest ze specjalnych polimerowych włókien pustych (typu „hollow-fiber”) o średnicy porów około 0,05 mikrona. Dolne końce włókien membranowych w postaci widocznych wiązek przytwierdzone są do kolektora z centralną dyszą napowietrzającą, a górne są pojedynczo uszczelnione i mogą się swobodnie poruszać. Wszelkie cząstki stałe (zawiesina) pozostają po zewnętrznej stronie włókien, podczas gdy permeat wysysany jest z wnętrza włókien przez podciśnienie. Poszczególne wiązki włókien połączone są ze sobą w rzędach, pewna liczba rzędów włókien zamontowana na ramie ze stali nierdzewnej tworzy moduł.