logo Należy do: logo2
+48 (61) 285 38 61
Obrazek

Nanofiltracja to proces filtracji membranowej, w której wykorzystuje się różnicę ciśnień pomiędzy dwiema stronami membrany o porach mniejszych niż 2 nanometry. Proces nanofiltracji jest prowadzony  pod ciśnieniem ok. 10–30 bar.