logo Należy do: logo2
+48 61 285 38 61

Czym jest nanofiltracja?

Nanofiltracja znajduje zastosowanie przede wszystkim w procesach oczyszczania wody i ścieków, ale wykorzystywana jest także w przemyśle spożywczym. Pozwala na zmiękczenie, dekoloryzację, dekarbonizację wody, a także wyeliminowanie zanieczyszczeń chemicznych czy mikrobiologicznych.

Na czym polega proces nanofiltracji?

Nanofiltracja to proces filtracji, który ma cechy odwróconej osmozy i ultrafiltracji. Umożliwia skuteczne i stosunkowo szybkie oczyszczanie wody. Nie wykazuje przy tym negatywnego wpływu na środowiska naturalne, gdyż nie wymaga stosowania szkodliwych substancji chemicznych. W procesie tym wykorzystywana jest różnica ciśnień między dwiema stronami membrany. Membrany cechują się porami o wielkości mniejszej niż 2 nanometry. W ten sposób możliwe jest ograniczenie przepływu cząstek sodu, substancji rozpuszczonych, potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów (m.in. algi i bakterie), związków organicznych, metali, trwałych substancji organicznych, soli nieorganicznych i składników odżywczych.

Membrana przepuszcza jony jednowartościowe, a likwiduje wielowartościowe. Jednocześnie w całym procesie konieczne jest zastosowanie niższych ciśnień niż ma to miejsce m.in. przy osmozie odwróconej, co sprzyja oszczędzaniu energii. Ze względu na wysoką wytrzymałość i neutralność w stosunku do filtrów w rezultacie nanofiltracji uzyskiwany jest produkt końcowy wyróżniający się wysoką jakością.

Jak już zostało wspomniane we wstępie, nanofiltracja znajduje zastosowanie w procesach oczyszczania wody, ale stosowana jest też przy jej uzdatnianiu (np. uzdatnianie wody chłodniczej), eliminacji azotanów czy w recyklingu wody zanieczyszczonej substancjami chemicznymi w pralniach. W przemyśle spożywczym służy między innymi do zagęszczania serwatki, soków i permeatów.

Do zalet nanofiltracji zaliczamy m.in. sprawny przebieg procesu, eliminację metali ciężkich, azotanów, siarczanów, redukcję koloru, zmętnienia i zawartości garbników, dezynfekcję wody, brak konieczności stosowania środków chemicznych.